Văn bản để nói trong tiếng việt

Cần một giải pháp dễ dàng và hoàn chỉnh cho văn bản để nói trong tiếng việt? Hãy thử ResponsiveVoice! Tạo một trang web tương lai chứng minh với không flash hoặc plugins, không cho mỗi từ chi phí, văn bản vô hạn để nói!

Loading ResponsiveVoice…
If it doesn’t load please check your browser compatibility


   

Powered by
ResponsiveVoice

 

Voice-enable your site with one line of code?

 


 
 

Văn bản để nói trong tiếng việt cần công nghệ tốt để làm việc tốt, nhưng công nghệ đó là khó khăn để đi qua, và nó luôn luôn là một nỗi đau để thực hiện. ResponsiveVoice được bạn một tất cả-trong-một, giá cả phải chăng và đau-free giải pháp, một trong đó chỉ có trọng lượng 14kB và giải quyết các vấn đề tổng hợp lời nói vô đòi hỏi, trong đó bao gồm (nhưng tiếc là không giới hạn) cho mỗi nhân vật chi phí, cần phải khởi tạo động cơ phát biểu sau khi tải trang, thời gian chậm trễ giữa các cuộc gọi API, vấn đề tỷ lệ phát biểu, đó là một mớ hỗn độn, chúng tôi đã chọn để sắp xếp gọn gàng để bạn không phải!

Văn bản để nói trong tiếng việt với ResponsiveVoice

Khả năng tương thích

Văn bản để nói trong tiếng việt bảng hỗ trợ

ResponsiveVoice văn bản để nói trong tiếng việt được hỗ trợ nguyên bản trong máy tính để bàn Chrome, Safari, và iOS. Chrome trên Android không hỗ trợ tiếng nói chính của chúng tôi trong các hệ điều hành, nhưng nó không được truy cập vào trình duyệt, vì vậy ResponsiveVoice rơi trở lại việt nam như trường hợp tốt nhất có sẵn. Giọng nói việt nam cũng được sử dụng trong các trình duyệt không hỗ trợ hữu phiên bản chính của chúng tôi, chẳng hạn như Internet Explorer, Firefox và Opera.

Chất lượng âm thanh

male headGiọng nói chính là nam, và được hỗ trợ trong Chrome dành cho máy tính để bàn, OSX Safari, và iOS Chrome và Safari. Đánh giá: 5/10

male headGiọng nói dự trữ cũng là nam, và được sử dụng trong trình duyệt mặc định của Android, Internet Explorer, Firefox và Opera. Đánh giá: 5/10

Hai giọng nam được thực hiện cho âm thanh rất giống nhau, do đó người dùng có một trải nghiệm nhất quán trên cả hai thiết bị được hỗ trợ và không được hỗ trợ.

Khả năng tiếp cận

Hướng dẫn tiếp cận đang ở đây để ở lại, để tạo ra các trang web và các ứng dụng được tốt hơn cho tất cả mọi người. Mỗi tiểu bang đã thiết lập riêng của mình hướng dẫn, nhưng đối với nội dung trực tuyến gần như nhà nước đã làm rõ chi tiết. Hầu hết các cơ quan lập pháp đề cập đến các Hướng dẫn Truy nhập Nội dung Web 2.0 – và đặc biệt là mức AA của họ – là tập hợp lý các hướng dẫn để làm theo, cho đến khi pháp luật chính thức bao gồm tất cả các nội dung đăng tải trên web. ResponsiveVoice có thể giúp làm cho trang web của bạn WCAG 2.0, đặc biệt là đối với những người đang in vô hiệu hóa, và những người đau khổ từ một loạt các trở ngại đó có chứng khó đọc, suy giảm thị lực, và tứ chi. Các kinh nghiệm duyệt web hiện nay đặt nhiều trở ngại ở phía trước của họ, trở thành không cần thiết khó khăn và bực bội. Các tiêu chuẩn WCAG 2.0 đã được thành lập để giải quyết vấn đề đó, và chúng tôi rất vui khi được làm một phần của chúng tôi.

Dễ sử dụng và linh hoạt

Với khả năng tiếp cận trở thành một tiêu chuẩn cho thiết kế đáp ứng, chúng tôi đã xây dựng một giải pháp thị trường đã được chứng minh rằng không chỉ cung cấp văn bản để nói trong tiếng việt, mà còn là một sự phong phú của các ngôn ngữ khác, trong đó mở ra các kênh truyền thông mới và những nguồn doanh thu tiềm năng với một dòng mã!

ResponsiveVoice is the solution for your Vietnamese speech synthesis needs, including Vietnamese accent and inflection. Deploy text to speech Vietnamese in your website or application in minutes.

 
 

Voice-enable your site with one line of code?

 


 
 

Are You Interested In
VOICE ENABLING YOUR SITE
WITH JUST ONE LINE OF CODE?