Tekst të fjalës në gjuhën shqipe

Kanë nevojë për një zgjidhje të lehtë dhe të plotë për tekst të fjalës në gjuhën shqipe? Provoni ResponsiveVoice! Krijo një faqe interneti të ardhmen-provë me JO flash ose plugins, JO per shpenzimet e fjalëve, teksti Pafund të fjalës!

Loading ResponsiveVoice…
If it doesn’t load please check your browser compatibility


   

Powered by
ResponsiveVoice

 

Voice-enable your site with one line of code?

 


 
 

Tekst të fjalës në gjuhën shqipeka nevojë për teknologji të mirë për të punuar mirë, por kjo teknologji është e vështirë për të ardhur nga, dhe kjo është gjithmonë një dhimbje për të zbatuar. ResponsiveVoice ju merr një të gjitha-në-një zgjidhje të përballueshme dhe pa dhimbje, ai që peshon vetëm 14kB dhe zgjidh një morie sintezë fjalim probleme përfshin, të cilat përfshijnë (por për fat të keq nuk janë të kufizuar në) per-karakter shpenzimet, duke pasur në nisje motor fjalim pas faqe të ngarkesës, vonesa në mes të thirrjeve API, problemet e normës fjalim kohën, kjo është një rrëmujë kemi zgjedhur për të rregulloj në mënyrë që ju nuk keni për të!

Tekst të fjalës në gjuhën shqipe me ResponsiveVoice

Pajtueshmëri

Tekst të fjalës në gjuhën shqipe mbështetje tryezë

ResponsiveVoice tekst të fjalës në gjuhën shqipe mbështetet vetvetiu në Chrome desktop, Safari, dhe IOS. Chrome për Android nuk e përkrah zërin tonë kryesor në sistemin operativ, por që nuk është i arritshëm për shfletuesit, kështu që ResponsiveVoice bie përsëri në shqiptar mashkull si rastin më të mirë në dispozicion. Zëri shqiptar mashkull është përdorur edhe në shfletues që nuk e mbështesin vetvetiu versionin tonë kryesor, të tilla si Internet Explorer, Firefox, dhe Opera.

Cilësia e zërit

male headZëri ynë kryesor është mashkull, dhe është mbështetur në Chrome për desktop, OSX Safari, dhe IOS Chrome dhe Safari. Vlerësim: 5/10

male headZëri ynë rezervë është edhe mashkull, dhe është përdorur në shfletuesin Android parazgjedhje, Internet Explorer, Firefox, dhe Opera. Vlerësim: 5/10

Dy zëra meshkuj janë të ngjashme, në mënyrë që përdoruesit mund të ketë një përvojë të qëndrueshme në platforma të cilat janë mbështetur zyrtarisht, por edhe për ata që nuk janë.

Disponueshmëri

Udhëzimet disponueshmëri janë këtu për të qëndruar, për të krijuar faqet e internetit dhe aplikacionet që janë më të mira për të gjithë. Çdo shtet ka vendosur vet të udhëzimeve, por për përmbajtjen në internet gati shteti ka punuar jashtë detajet. Shumica legjislatura referohet Web Content Accessibility Udhëzimet 2.0 – dhe në veçanti niveli i tyre AA – si grup ndjeshme e udhëzimeve për të ndjekur, derisa legjislacioni zyrtar mbulon të gjithë përmbajtjen botuar në web. ResponsiveVoice mund të ndihmojë për ta bërë faqen tuaj te internetit WCAG 2.0 urtë, sidomos për njerëzit që janë të shtypura me aftësi të kufizuara, dhe ata që vuajnë nga një shumëllojshmëri të pengesave, duke përfshirë Dyslexia, vizion dëmtim, dhe quadriplegia. Përvoja aktuale shfletim vë shumë pengesa në frontin e tyre, duke u bërë nevojë e vështirë dhe frustruese. WCAG Standardi 2.0 është themeluar për të zgjidhur këtë problem, dhe ne jemi të lumtur për të bërë pjesën tonë.

Lehtësia e përdorimit dhe shkathtësi

Me aksesit të bëhet një standard për dizajn të përgjegjshëm, ne kemi ndërtuar një zgjidhje tregu provuar se jo vetëm që ofron tekst të fjalës në gjuhën shqipe, por edhe një bollëk të gjuhëve të tjera, e cila hap kanale të reja të komunikimit dhe të rrjedhave të mundshme të të ardhurave me një linjë të vetme të kodit!

ResponsiveVoice is the solution for your Albanian speech synthesis needs, including Albanian accent and inflection. Deploy text to speech Albanian in your website or application in minutes.

 
 

Voice-enable your site with one line of code?

 


 
 

Are You Interested In
VOICE ENABLING YOUR SITE
WITH JUST ONE LINE OF CODE?